17 Şubat 2018 Cumartesi

#CocukİstismarınaİdamGelsin

Rabbim! Bu ahlaksız canilere biz SuSuyoruz, Sen #SuSMA
Kadını, cinselliği ve küfrü pazarlayan bir sistemde en ünlümüzün bile ağzında KÜFÜR varsa, her mecradan buram buram cinsellik pompalanıyor ve AHLAK, kadına verilen değer yerle birse, idam gelse ne olacak? Önce özgürlüklerin sınırları belirlenmeli. #İstismarDeğilCinayet #CocukİstismarınaİdamGelsin

Ya ya şaşa şaşa bizim parti çok yaşa!

Takım tutar gibi siyaset yapanlara birde durumu şöyle anlatalım. Yıllardır takımı şampiyon olmamış, uluslararası alanda hiçbir turnuvaya gidemeyen, gitse de üç günde geri dönen bir takımın taraftarı gibi; ağzın kötü laf yapacağına, sürekli federasyonu kötüleyip, stadını yakıp yıkacağına, koltukları söküp sahaya atacağına, sürekli rakibini kötülüyeceğine, başka takımları sponse edip, şampiyon takım içindeki futbolcuları ayartıp rakiplerin önünü kesmeye çalışacağına, önce otur bir daha düşün yıllardır bu takım neden şampiyon olmuyor?
Sonra ne yapabileceğini düşün,
Takımının başına iyi bir başkan mı getirmek lazım,
Yoksa iyi bir teknik direktör mü?
Ya da daha iyi oyuncular mı?
Yoksa ekol mü değiştirmek lazım?
Eğer takımını, renklerini seviyorsan öncelikli bunları değiştirmeyi dene.
Olmuyor mu? O zaman maça gitme, takımın maçını seyretme, takımın adıyla yapılan hiçbir etkinliğe katılma.
Bırak takımın onlar kendini düzeltmeye çalışsın,
Buda mı olmuyor, ya yeni bir takım ara kendine ya da takımı sen kur  en azından içinde senden bir şey olur.

30 Ocak 2017 Pazartesi

Eleştiri

Ey yıllarca halka bir umut bile verememiş, halkın içinde olma ve onları tanıma zahmetine bile girmemiş, sürekli umutsuzluk ve karanlık içeren kronik söylemler üzerine siyaset yapıp, üretmeden halka yön göstermeye çalışanlar. Yılların mirası bir gün tükenecek, sahibinin hatırına size oy verenler bugün gelinen durumun hesabını isteyecektir. Yıllar içinde gelinen bu noktanın, siyasi basiretsizliğin, amacına dışına çıkmış ideolojik yaklaşımların toplanma noktası haline gelmenin, halktan ve haktan uzaklaşmanın hesabını soracaktır, buna inanın. 
oy sandığı ile ilgili görsel sonucu

Belki sizde bunu görüyor ve bu nedenle de bu referanduma bu kadar fazla yükleniyorsunuz. Fakat artık çok geç, aymaz politikalar, basiretsiz politikacılar ile gelinen nokta bu. Hamur karılırken, tuzu, suyu unu atılırken yapılan o kadar çağrıya rağmen elini tekneye sokmadan, uzaktan uzağa, “bu maya tutmaz bu ekmek pişmez” diyenler. Keşke o kanun değişikliği görüşmeleri yapılırken orada olsaydınız. Bizim yerimize, varsa yapılması gereken orada söyleseydiniz. Ya da gerçekten neden olumsuz baktığınızı boş laflar dışında sağlam temelleri olan bilgilerle bizlere anlata bilseydiniz.

evet hayır ile ilgili görsel sonucu
Bu söylemlerle, bu tavır ve yapıyla bu şekilde giderde, halkın değil de başka yerlerin nabzına göre hareket ederseniz, işiniz gerçekten zor. O size inanmış, sizden umut bekleyen, o alın teri sahipleri, o emekçiler, o halkın efendileri, toprağa eli değenler, o yurdum insanı var ya size unutmayacağınız bir ders verecektir, bunu böyle bilin ve iş işten geçmeden aklınızı başınıza toplayın.

26 Ocak 2017 Perşembe

"Evet"te desen "Hayır" da desen oyunu sen kuruyor olacaksın.

Neden “evet” veya neden “hayır” demeliyiz bunu tartışmak yerine birbirimizi linç edercesine saldırırsak sonunda kaybeden yine biz oluruz. Bu referandum işini inatlaşarak sonuçlandırmak yerine makul eleştiri seviyelerinde tartışarak netleşsek mutlak kazanan biz olacağız. Yoksa özgürce fikrini beyan eden insanları insanlık dışı yöntem ve söylemlerle günah keçisi haline getirirsek, özlemini duyduğumuz fakat bu kafayla da asla gidemeyeceğimiz demokrasi kavramında uzaklaşmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet, hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Burada bir değişiklik olmuyor yani rejim değişmiyor yine sen gidip seni yönetecek adamı kendin seçeceksin.

Bugüne kadar ülkemizde sembolik bir Cumhurbaşkanlığı vardı.

Sembolik Cumhurbaşkanlığı: Ülkeyi ve milleti temsil eden seçilmiş bir kişinin devletin başında bulunmasıdır. Sadece temsil yetkisi vardır. Çoğu zaman meclis tarafından seçilir (kesin bir kural değildir). Fiili idare görevi ve sorumluluğu yoktur. Tüm yetkiler başbakandadır.

Bu sistemle etkin bir cumhurbaşkanlığı sistemi getirilmek isteniyor.

Etkin Cumhurbaşkanlığı (Yarı-Başkanlık): Geniş yetkileri vardır ve başbakan (CB yardımcıları) üzerinde bağlayıcıdır. Genellikle halk tarafından seçilir.

Peki ne, hangi konular oylanacak? Özetle, sıkmadan şöyle;

 • ·         Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.
 • ·         Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngörüyor.
 • Seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor. 
 • ·         TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek.
 • ·         TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.
 • ·         Buna göre, TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.
 • ·         Doğrudan halk tarafından seçilen ve siyasal bir kişilik olan cumhurbaşkanının, partisiyle ilişkisinin kesilmesine dair hükmü yürürlükten kalkacak.
 • ·         Kanunda yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. 
 • ·         Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
 • ·         Cumhurbaşkanına, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilmesi imkanı tanınacak
 • ·         TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.
 • ·         Cumhurbaşkanı; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.
 • ·         Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.
 • ·         Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek. Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak. Kurula Adalet Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun tabii üyesi olarak görev yapacak.
 • ·         Kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak.

Sonuç, yukarıda sayılan kanun değişiklikleri ile yetkisi ve gücü arttırılmış halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı, onu denetleyen ve çalışmalarına devam eden ve yine halk tarafından şekillendirilen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Velhasıl biraz zaman ayırıp ne değişiyor diye bakmak yeterli aslında.
 Gerisi, o da sana kalmış, otur tek tek oku, kararı yine sen vereceksin.

Siyasetin kimin için yapıldığına seçtiğin vekil vasıtasıyla sen karar verirsin. Çok fazla polemige gerek yok, son 30-40 yıllık Türk siyasi tarihinde çok farklı simaların ve yapılar geldi geçti. Büyük bir kısmına tanıklık etmiş biri olarak bu köprünün altından çok su aktı diyebilirim. İnanın bunu samimiyetimle söylüyorum, 1970’leri 1980’leri 2000’leri ve günümüzü görmüş biri olarak çok değiştik ve çokta değişeceğiz bunu olumlu yönde söylüyorum. Sadece açın o günlerde ülkemizde neler yaşanmış, kimler neler için savaş vermiş ve bugün o değerleri kimler savunuyor ya da hayata geçirmiş, okuyun. Okuyun ve o günlerle bugünleri kıyaslayın. Kronik söylemlerin ne kadar da anlamsız olduğunu göreceksiniz.

Siyaset çok tehlikeli ve sıkça manevraların yapıldığı bir uğraşı alanıdır. Siyasetçin değil mantığının sesini dinle.."Evet"te desen "Hayır" da desen oyunu sen kuruyor olacaksın.
chp nin evet yazan seçim otobüsleri ile ilgili görsel sonucu


6 Ocak 2017 Cuma

Reina Saldırısı ile İlgili Beyin Yakan Komplo Teorileri -Alıntdır


Reina Saldırısından Yaralı Kurtulan Amerikalı Jake Raak'la İlgili Beyin Yakan Komplo Teorileri-Alıntıdır Tıkla Oku

Birlik olma zamanı

Yeni yıla girdiğimizin ilk gecesi Ortaköy’de yaşanılanları farklı bir dille anlatan bu makaleyi (1) okumanızı şiddetle tavsiye derim. Komplo teorisi de olsa insanın beyni yanıyor.
birlik ile ilgili görsel sonucuSon 1aya baktığımızda, 15 Temmuz’dan sonra yol alamayıp afallayanlar, toparlanıp yine ülkemize saldırmaya başladılar. Bu aşamada yapılan şey ülkenin sinir uçlarına dokunup top yekün sinirleri bozup, KAOS ortamı oluşturmaktır. 15 Temmuz’da olduğu gibi aleni düşman olarak öne çıktıklarında tepki o kadar korkutmuş olacak ki artık kahpe tuzaklarla, haince saldırıyor sonra da t*ş*k geçiyorlar.

Artık şunu göz ardı edemeyiz, son yaşananlar gösteriyor ki birileri olup bitenden ülkenin bir şeyinden bir şekilde hoşnut değil. Hoşnutsuzluk nedenleri illaki kişinin bakış açısına göre değişir, hatta bir kesim buna” ne oluyor ki Türkiye’de bunlar kızdıracak” ta diyebilir. Görünen o ki birilerini kızdıran bir şeyler oluyor ve adamlar bu gidişattan hiç hoşnut değil, tehlike olarak görüyor. Ülkenin gidişatına geçmiş yıllarda (yapılan darbelerde) olduğu gibi engel olmak istiyorlar. Bu aşamada sağcısı, solcusu, inancını kor yaşayanı, inanıp ta daha cool yaşayanı, aşır uçta olmayı sevini, mütavizi yaşayanı her kim olarak bu ülkede bir figürsek, artık TEK YUMRUK olmak zamanı. Çok DAHA DİKKATLİ, çok DAHA GÜÇLÜ, çok daha bir vatandaş olmak zorundayız. Yukarıda da belirttiğim gibi karşıdakiler artık sinsi-hain-kahpe, üst perdeden çalışan çok maşası bol olan gruplar.
Ben ne yapabilirim ki devlet varken deme; devlet mücadelesini güvenlik güçleri ile her gün veriyor. 
İlgili resim

Millet olarak bize düşen görev;

·         Özellikle sosyal medyada birliğimizi bozacak, infial yaratacak, yanlış anlaşılacak kaynağın bilmediğimiz paylaşımlardan uzak durmak,
·         Özgürlüklerimizin bir başkasının özgürlüğüne dokunduğu noktada biteceğini bilerek “hiç kimse sonsuz özgür değildir” düşüncesiyle hareket etmek,
·         Devleti aciz, güçsüz, itibarsız göstermek isteyen söylemlere çok dikkatli yaklaşmak,
·         Yaşadığımız çevrede gördüğümüz ve gerçekten bizi rahatsız eden, şüphe içeren olayları, durumları en hızlısında ilgili birimlere bildirmek, diye sıralanabilir.

Derdimiz kimseye şunu yap bunu yap demek değil, sadece “bir şey yaparken öncesinden biraz daha dikkatli ol” demektir.

Hiç kimse bu ülkenin son neferi yok olmadan bu ülkeyi teslim alamaz.

Selam ve saygıyla


Ahmet Karaöz

(1)    http://seyler.eksisozluk.com/reina-saldirisindan-yarali-kurtulan-amerikali-jake-raakla-ilgili-beyin-yakan-komplo-teorileri